Robot DEADALUS bi mogao istraživati pećine na Mjesecu

  • 05.04.2021.12:07

Ukoliko ljudi planiraju duže boraviti na Mjesecu, onda moraju razmotriti i istražiti resurse ispod površine. Taj posao bi mogao obavljati neobični robot.

Evropska svemirska agencija ESA podržava razvoj robota DEADALUS (Descent And Exploration in Deep Autonomy of Lunar Underground Structures) koji je proizvod Univerziteta Julius-Maximilians, a čiji zadatak bi mogao biti da istražuje lunarne pećine.

Radi se o 18,1-inčnom robotu loptastog oblika koji bi pomoću stereoskopskih kamera i LiDARA mapirao podzemne prostore dok se samostalno kotrlja. Dozimetar zračenja i senzori za temperaturu bi mjeriti kakvi su uvjeti u lunarnim ćelijama za ljude, dok bi "ruke" robota testirale lunarne stijene i uklanjale prepreke.

DAEDALUS je jedan od nekoliko koncepata koje razmatra ESA, tako da nema garancija da će ikada biti posan na površinu Mjeseca. Ipak, ako postane stvarnost, predstavljat će značajan alat. Naučnici bi mogli pronaći relativno netaktnut materijal uključujući zaleđenu vodu. Neke od pećina bi mogle odgovarati za izgradnju zajednica na Mjesecu te štititi od mikrometeorita, radijacije i ekstremnih temperatura.

Tagovi: