Institut za javno zdravstvo

Nabavljene vakcine protiv gripa: Evo ko ima pravo na besplatnu imunizaciju

  • Извор: АТВ
  • 17.10.2022. 15:18

Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srpske, kao i prethodnih godina nabavio je određene količine vakcina protiv gripe.

Vakcine su trenutno na analizi u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH i, onog trenutka kada analize budu okončane, građani će biti obaviješteni o tačnom terminu početka vakcinacije.

Za tekuću sezonu je, u skladu sa zainteresovanošću stanovništva u prethodnim godinama, nabavljeno 20.000 doza vakcina protiv gripa za kategorije stanovništva koje imaju pravo na besplatnu vakcinaciju. U pitanju je četvorovalentna vakcina proivođača Sanofi.

"Osobe koje nemaju pravo na besplatnu vakcinu, a žele da se vakcinišu, moći će to uraditi, kao i do sada, u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske. Za ove potrebe obezbijeđeno je 3.500 doza četvorovalentne vakcine", saopšteno je iz Instituta.

Vakcinacija se preporučuje svim osobama koje žele smanjiti rizik obolijevanja od gripe, razvoj komplikacija, aktivaciju postojeće hronične bolesti, posjete ljekaru, potrošnju lijekova, izostanke s posla, itd.

Posebno se preporučuje hroničnim bolesnicima (uključujući i djecu), starijim osobama, osobama koje su profesionalno ili privatno u kontaktu s osobama koje pripadaju rizičnim grupama te im lako mogu prenijeti infekciju, svim zdravstvenim radnicima i zaposlenim u sektorima i službama od javnog značaja (policija, prosvjeta, banke, pošte, komunalna i transportna preduzeća, itd.)

Kategorije koje imaju pravo na besplatnu vakcinaciju su:

1. Pacijenti na hemodijalizi i pacijenti kod kojih je izvršena transplantacija bubrega,

2. Pacijenti koji boluju od šećerne bolesti - inzulin zavisni,

3. Pacijenti koji su liječeni kardiohirurškim metodama liječenja, odnosno:

-          pacijenti sa ugrađenim stentom

-          pacijenti kojima je rađena balon dilatacija

-          pacijenti kod kojih je ugrađen bajpas

-          pacijenti sa ugrađenim vještačkim valvulama

-          pacijenti sa ugrađenim pejsmejkerom

4. HIV pozitivne osobe i pacijenti oboljeli od AIDS-a,

5. Djeca liječena od reumatske groznice sa promjenama na srcu,

6. Djeca oboljela od cistične fibroze pluća,

7. Svi zaposleni na infektivnim klinikama/odjeljenjima i jedinicama intenzivne medicine,

8. Osobe koje boluju od mišićne distrofije i multiple skleroze,

9. Osobe koje su završile sa prijemom hemoterapije i trenutno nemaju kliničkih znakova bolesti,

10. Lica sa posebnim potrebama sa boravkom u kolektivnom smještaju.