Neosiguranih 20.000

Iz FZO pozivaju građane da se prijave na zdravstveno osiguranje

  • Извор: СРНА
  • 07.08.2022. 11:47

Fond zdravstvenog osiguranja Srpske ponovo poziva građane koji još nisu prijavljeni na zdravstveno osiguranje, a to se posebno odnosi na one koji su ranije bili prijavljeni po osnovu nezaposlenosti, da se jave nadležnim poslovnicama Fonda i da regulišu status svog osiguranja.

Iz FZO Srpske podsjećaju da od 2020. godine nezaposlenost više nije osnov za prijavu na zdravstveno osiguranje, odnosno lica preko Zavoda za zapošljavanje mogu da budu prijavljena na zdravstveno osiguranje samo u periodu dok primaju novčanu naknadu za nezaposlenost.

- Međutim, izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju uvedeno je, pored ranijih, '"redovnih'" osnova za prijavu na zdravstveno osiguranje, još 13 novih osnova. Tako je svim licima koja su ranije bila prijavljena po osnovu nezaposlenosti omogućeno da se na osiguranje prijave po nekom od drugih zakonom predviđenih osnova. Uprkos tome, kao i ranijim pozivima Fonda, prema našoj evidenciji,oko 20.000 građana još nije regulisalo svoj status - ističu iz FZO Srpske.

Iz FZO Srpske napominju da i ova lica zbog vanredne situacije izazvane pandemijom virusa korona koriste zdravstvenu zaštitu.

- Međutim, po ukidanju vanredne situacije, ova lica će izgubiti pravo korišćenja zdravstvene zaštite, te je jako važno da se u nadležnim poslovnicama prijave na zdravstveno osiguranje na jedan od zakonom predviđenih osnova. Pretpostavka je i da se upravo zbog vanredne situacije i pandemije virusa korona mnogi građani nisu ni prijavili na zdravstveno osiguranje, jer je i Fond donio odluku da dok traje vanredna situacija svi građani, i neosigurani, imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u javnim zdravstvenim ustanovama - navode iz FZO Srpska.

Kako naglašavaju iz FZO Srpske, to ne znači da nije potrebno da se uplaćuju doprinosi i da građani ne treba da regulišu svoj status osiguranja.

- Naprotiv, po ukidanju vanredne situacija, svi oni koji nisu prijavljeni na osiguranje po nekom od predviđenih osnova, kao i oni za koje se ne uplaćuju doprinosi za zdravstveno osiguranje, neće moći koristiti svoja prava iz zdravstvenog osiguranja. Zbog toga još jednom pozivamo građane da iskoriste ljetnji period, kada su manje gužve u našim poslovnicama, da provjere status svog osiguranja i prijave se na osiguranje ukoliko to još nisu učinili - naglašavaju iz FZO Srpske.

Na zdravstveno osiguranje se građani mogu prijaviti i po osnovu godina života, posebnog društvenog statusa ili specifičnog oboljenja, ukoliko nemju drugi osnov za prijavu (djeca, lica starija od 65 godina, oboljeli od malignih bolesti, hemofilije, dijabetesa, multiple skleroze, lica koja žive sa HIV infekcojom, oboljeli od rijetkih bolsti, lica sa invaliditetom, lica bez prihoda i drugo), navodi se u saopštenju.

- Na ovaj način su zaštićene najugoženije kategorije građana, koje su od posebnog medicinsko-socijalnog značaja i ova lica ne bi trebalo da budu izvan zdravstvenog osiguranja, ali je važno da se prijave na osiguranje. Za informacije u vezi sa prijavom na osiguranje i potrebnom dokumentacijom građani mogu kontaktirati poslovnice Fonda, kao i naše zaštitnike prava - poručuju iz FZO Srpske. 

Kontakt telefoni su dostupni na internet stranici Fonda na kojoj se, takođe, nalazi i informacija o potrebnoj dokumentaciji za prijavu.

Iz FZO Srpske napominju da lica koja se prijavljuju na osiguranje kao lica bez prihoda ne moraju da donose iz Poreske uprave potvrdu o visini prihoda, jer Fond ima pristup toj evidenciji.