Sokolac

Minić u posjeti gazdinstvu Zoranović

  • Izvor: ATV
  • 15.03.2023. 19:21

Milomir Zoranović iz Sokoca, posjeduje porodično gazdinstvo muznih krava. Trenutno ima oko 20 muznih grla, što mu omogućava da u zimskom periodu proizvede između 4.000 i 5.000 litara, a u ljetnom između 8 .000 i 9.000 litara milijeka. Kako navodi, najveći problem je što u Sokocu nema dovoljno obradivih površina.

“Tržišna neka cijena mlijeka, ona bi uvijek mogla da bude bolja. Imamo problem i sa zemljom, jer mi ovdje nemamo obradive zemlje. Imamo na šest kilometara odavde Glasinačko polje, koje je solidna obradiva zemlja, nije to kao Semberija ali je solidna obradiva zemlja”, kaže Milomir Zoranović.

Podrška onima koji su ostali na selu stigla je i od ministra Save Minića.  Planirana je kaže Minić i izgradnja objekata za preradu mlijeka. To bi poljoprivrednicima omogućilo i više opcija za distribuciju mlijeka.

“Danas ćemo imati sastanak i sa Udruženjem mljekara i sa investitorima koji planiraju ovdje na Sokocu da urade jednu preradu mlijeka, koja bi trebala u naredne dvije godine da se završi. Da obezbijedi našim domaćinima, poštenim poljoprivrednim proizvođačima da imaju barem dva kupca, odnosno nekoga kome će distribuirati to mlijeko“, kaže ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Savo Minić.

Resorno ministarstvo je povećalo budžet premija, koje se odnose na sjemenski krompir, za 100 odsto. Na taj način ponovo će zadržati konkurentnu cijenu sjemenskog krompira, koja je prošle godine iznosila jednu KM po kilogramu, a poljoprivrednicima će omogućiti novu sadnju.

“Upoznao sam ministara kakvo je stanje bilo prije 10 godina, a kakvo je danas. Da to ide nekom uzlaznom putanjom, kada je u pitanju proizvodnja mlijeka. Da smo brendirali romanijski kajmak. Isto tako smo pokrenuli i plasteničku proizvodnju, da nastojimo da podržimo i ratare”, kaže načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica.

Ministarstvo će u Pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela napraviti razliku između poljoprivrednika koji rade u surovijim uslovima i onih koji rade u ravničarskim predjelima, gdje su mnogo bolji uslovi proizvodnje.