Zabrana izvoza

Šinik: Pelet se neće prodavati po evropskim cijenama

  • Izvor: ATV
  • 22.09.2022.21:56

Zbog cijene peleta Savjet ministara donio je odluku o privremenoj zabrani izvoza šumskih i drvnih sortimenata, kao i proizvoda od drveta.

Šta ova odluka znači za potrošače, a šta za proizvođače?

"Ona će stabilizovati tržište u smislu da smo imali dosta razgovora sa proizvođačima peleta i iskazivali smo nerazumjevanje zbog čega nisu u dovoljnoj mjeri pratili tržište u smislu cijena. Oni su i dalje pokušavali da zadrže visoke cijene koje su diktirane sa strane evropskog tržišta. Oni su mislili da je sada prilika da nešto više zarade. Ali, činjenica je da nikada nećemo moći dozvoliti da se domaći potrošači snabdijevaju po evropskim cijenama kada je u pitanju ovaj energent", kaže Lazo Šinik, sekretar Udruženja šumarstva i prerade drveta u privrednoj komori Republike Srpske

Isto tako treba razmišljati i o drugim energentim poručuje Šinik.

"Preporučili smo da se proizvođači peleta zadovolje sa cijenama od 480 KM bez PDV-a za tonu peleta i to bi u dobroj mjeri stabilizovalo i moglo na neki način u kratkom roku snabdije domaće tržište. Nije kod svih bilo sluha za to i upozoravali smo ih da rizikuju nove mjere. One mogu biti u smislu produžavanja važeće mjere zabrane izvoza peleta ili u smislu ograničavanja cijene po toni. Dakle maksimalnog iznosa koji propišu nadležni organi. To su dvije mjere koje bi mogle da pogode proizvođače peleta", kaže Šinik.

Tagovi: