Osnocna škola u Banjaluci

Poništen postupak javne nabavke za dogradnju škole "Branko Radičević"

  • 05.07.2018. 14:22

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske donijelo je danas, na osnovu Zakona o javnim nabavkama BiH i preporuke Komisije za javnu nabavku, odluku o poništavanju postupka javne nabavke za dogradnju Osnovne škole "Branko Radičević" u Banjaluci.

"Postupak javne nabavke za dogradnju objekta Osnovne škole `Branko Radičević` u Banjaluci poništava se jer je cijena prihvatljive ponude znatno veća od osiguranih sredstava za nabavku", saopšteno je iz Ministarstva. 

Iz Ministarstva podsjećaju da je Vlada Republike Srpske obezbijedila 1,2 miliona KM, koliko je predviđeno projektom za obnovu i proširenje objekta ove škole. 

U saopštenju se navodi da je Komisija za javnu nabavku "konstatovala da je pristigla jedna ponuda i da je cijena prihvatljive ponude znatno veća od osiguranih sredstava za nabavku, te preporučila Ministarstvu da poništi postupak javne nabavke". 

"Ovakva odluka proističe iz Zakona o javnim nabavkama, kojim je propisano da je ugovorni organ obavezan da poništi postupak javne nabavke u slučaju da su cijene svih prihvatljivih ponuda znatno veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku", navodi se u saopštenju. 

Iz Ministarstva napominju da protiv odluke o poništavanju ponuđač ima pravo na žalbu u roku od 10 dana od dana prijema odluke, a po okončanju žalbenog postupka biće ponovo pokrenut postupak javne nabavke za dogradnju objekta Osnovne škole "Branko Radičević".