ATV

Doniio ga Grad Banjaluka

Ustavni sud Srpske: Regulacioni plan "Jug 3" na Starčevici nije u skladu sa Ustavom i Zakonom

  • Izvor: ATV
  • 22.02.2023. 15:25

Ustavni sud Republike Srpske na današnjoj redovnoj sjednici je utvrdio da Odluka o donošenju Regulacionog plana “Jug 3” , koju je donijela Skupština grada Banjaluka, nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o uređenju prostora i građenju.

Naime, Ustavni sud je ocijenio da Skupština grada Banjaluka u postupku pripreme, izrade i donošenja osporene odluke nije postupala saglasno odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju jer je, prvo, propustila da u odluci o reviziji osporenog Regulacionog plana utvrdi rok izrade plana.

“Pored toga, Ustavni sud je utvrdio i to da je donosilac akta učinio i druge povrede zakona u proceduri njegovog donošenja što je rezultovalo povredom ustavnog načela zakonitosti akata”, saopšteno je iz Ustavnog suda Republike Srpske.

Prostorni obuhvat Plana definisan je Odlukom o izradi i obuhvata područja ograničeno ulicama Majke Jugovića i Jug Bogdana i Bulevarom vojvode Stepe Stepanovića. Površina, koju obuhvata područje Plana, iznosi 16,09 hektara.

Ustavni sud je na ovoj sjednici, među ostalim odlukama, donio i odluku u predmetu broj U-6/22, a njome je odlučeno da Odluka o primjeni odredaba Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske, koju je donijela Vlada Republike Srpske, nije u saglasnosti sa Ustavom, Zakonom o vladi i Zakonom o radu. 

Istom odlukom je takođe utvrđeno i da Posebni kolektivni ugovor o izmjenama Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o radu. 

“Neustavnost navedenih akata proizlazi iz činjenice, pravo, da Vlada Republike Srpske nije imala ovlašćenje da donese osporenu odluku i da njome uređuje pitanje primjene posebnog kolektivnog ugovora, jer je to isključivo pravo potpisnica ugovora koje saglasnom izjavom volja mogu regulisati pitanje produženja njegovog važenja, pa time i primjene tog akta. U odnosu na Posebni kolektivni ugovor o izmjenama Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske Ustavni sud je utvrdio da je isti zaključen suprotno relevantnoj odredbi Zakona o radu, odnosno nakon prestanka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske, čime je, po ocjeni Suda, osporenim propisivanjem narušeno i ustavno načelo zakonitosti akata”, navedno je iz Ustavnog suda Republike Srpske.