Centar za uklanjanje mina

Mine i dalje opasnost u 118 opština

  • 11.05.2021.07:50

Mine predstavljaju opasnost u 118 opština u BiH, a procjenjuje se da ih ima 180.000, piše u planu deminiranja za ovu godinu.

U dokumentu se navodi da je prikupljen podatak o 264.011 domaćinstava u ugroženim zajednicama, a od tog broja direktnom riziku je izloženo 32.109 domaćinstava.

Prema tim podacima, u ugroženim zajednicama živi 845.163 stanovnika, od toga 92.817 dječaka, 87.990 djevojčica, 328.842 muškaraca i 335.514 žena.

U dokumetu, koji je sačinio Centar za uklanjanje mina u BiH, navodi se da su direktno minama ugrožena 132.802 stanovnika.

Minska polja u BiH, kako se ističe, karakteriše relativno mali broj mina, ali se veoma često javljaju grupe mina ili pojedinačno ostavljene mine iz nepoznatih razloga.

"Problem predstavlja kvalitet minskih zapisnika prema kojima se u velikom broju slučajeva ne može utvrditi tačna lokacija minskog polja, oblik i raspored mina na terenu", naglašeno je u ovom planu.

Iz Centra za uklanjanje mina "Nezavisnim novinama" je rečeno da i pandemija utiče na smanjeno odvijanje protivminskih aktivnosti, što se odražava i na ukupnu realizaciju godišnjih i strateških planova. 
 

Tagovi: