ATV

Ministarstvo odbrane

Pokrenuta istraga povodom vrijeđanja kadeta u Pazariću

  • Извор: АТВ
  • 09.12.2022. 11:51

Nadležni organi Oružanih snaga BiH su po prijavi dvoje kandidata na obuci u kasarni „Zaim Imamović“ u Pazariću pokrenuli proceduru u skladu sa Pravilnikom o vojnoj disciplini i disciplinskom postupku u OS BiH, radi utvrđivanja tačnosti navoda i konačnog rješavanja slučaja vrijeđanju kadeta u ovoj kasarni.

Saopšteno je ovo iz Ministarstva odbrane BiH nakon pisanje medija o vrijeđanju na nacionalnoj osnovi kandidata na osnovnoj vojničkoj obuci u centru u Pazariću.

“Na osnovu činjenica do kojih se dođe unutrašnjom istragom, MO i OS BiH će poduzeti daljnje mjere i radnje u skladu sa gore pomenutim propisima i procedurama, o čemu će javnost biti blagovremeno upoznata”, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Navode da se sve aktivnosti provode u okviru komandovanja i kontrole te u skladu sa propisanim procedurama.

“Standardi ponašanja u OS BH zahtjevaju od vojnih lica, kadeta i kandidata na obuci, da se ponašaju u skladu sa propisima definisanim u zakonu o odbrani, Zakonu o službi u OS BiH, etičkom kodeksu ponašanja pripadnika OS BiH i drugih važećih propisa te su u obavezi da se primjenjuju na svim lokacijama OS BiH, pa tako i u Centru za osnovnu obuku u Pazariću”, navodi se u saoštenju.

RTRS je sinoć objavio da je iz više izvora potvrđeno da su pripadnici Oružanih snaga BiH srpske nacionalnosti ovoj kasarni izloženi maltretiranju i vrijeđanju na nacionalnoj osnovi.

U prilogu se tvrdi da je jedan od bošnjačkih oficira tjerao vojnike srpske nacionalnosti koji u Pazariću završavaju osnovnu obuku da kažu "da postoji samo BiH i ništa drugo", "da je Ratko Mladić zločinac", te da im je prijetio sudom. Poslije takvih prijetnji, pisanim putem su izjavili da se ne osjećaju bezbjedno u kasarni.

RTRS navodi da je isti oficir, kada je vojnike bošnjačke nacionalnosti vodio na vjerski obred u obližnju džamiju, tražio od njih da na njegov uzvik Tekbir, glasno odgovore Alahu ekber, što je naišlo na negodovanje i pojedinih Bošnjaka u Oružanim snagama.