Igor Kalabuhov

"OHR se pretvorio u sebi dovoljnu instituciju, ponekad se stvara utisak da rep maše psom"

  • Izvor: ATV
  • 15.09.2021.21:53

Ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov kaže u emisiji ATV-a "Direktno" da je glavni instrument međunarodne zajednice u BiH visoki predstavnik, a OHR je pomoćno oruđe za realizaciju njegovom rada. Vremenom se sam OHR pretvorio u samostalnu instituciju.

"Cijela situacija se svodi na to da su mnogi ljudi zaboravili u ovih 26 godina, da je glavni instrument međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini visoki predstavnik, a OHR je pomoćno oruđe za realizaciju njegovog rada. Ali vremenom se sam OHR pretvorio u sebi dovoljnu i samostalnu instituciju i ponekad se stvara takav utisak da rep maše psom. Mi smo imali ovaj stav i kada se navršila 21 godina novog stoljeća da se OHR, pa i sama figura visokog predstavnika, pretvorila u kočnicu na putu samostalnog, suverenog razvoja Bosne i Hercegovine i zbog toga mi zagovaramo to da OHR bude zatvoren i da narodi i građani Bosne i Hercegovineodređuju svoju sudbinu", kaže Kalabuhov.

Pretvara li OHR svojim radom BiH u međunarodni protektorat?

"Ja bih rekao još gore. OHR pokušava da igra ključnu ulogu u svim procesima u Bosni i Hercegovini. On ispoljava svoju negativnu ulogu tako da politički subjekti Bosne i Hercegovine, umjesto da se dogovaraju među sobom, umjesto da traže kompromise, oni polažu sve nade na OHR kao na srebrni metak koji treba da riješi umjesto Bosne i Hercegovine sve njene probleme. I sada vidimo pri bilo kakvom pogoršanju, pri pojavi neke složene situacije, političari u Bosni i Hercegovini se trude, ne da zajednički riješe taj problem, nego apeluju na visokog predstavnika molbama da on riješi tu situaciju. U tom smislu mi se čini da se stvara veoma neugodna situacija i negativna tradicija političkog maltretiranja, političke nesamostalnosti i u tome se, osim toga što zaista ponekad OHR ima ulogu protektorata, sastoji njegov dodatni negativan uticaj", poručuje Kalabuhov.


On smatra da je jedna od karakteristika BiH i međunarodnog učešća u tome da veoma često strani ambasadori daju savjete kako treba i kako ne treba.

"Čini mi se da je snaga stava Ruske Federacije u tome što mi polazimo od toga da narodi Bosne i Hercegovine treba da odrede optimalne mogućnosti interakcije među sobom, razvoja veza među sobom. Ja kao ambasador i predstavnik Ruske Federacije, mi smo zainteresovani da situacija bude ovdje mirna, konstruktivna, da se nađu odgovarajući i kompromisi prihvatljivi za sve strane. Na taj način će, čini mi se, biti postignuti svi uslovi da se završi masovno međunarodno prisustvo u Bosni i Hercegovini kako bi BiH postala usitinu suverena država", poručuje Kalabuhov.