Poslove obavljaju savjesno i dostojanstveno

KDMRS: Ljekari u Republici Srpskoj stručne i odgovorne osobe

  • 22.01.2020. 11:13

Najvažnija briga svakog ljekara mora biti zdravlje i dignitet njegovog pacijenta te savjesno i dostojanstveno obavljanje svog poziva, rekli su danas u Komori doktora medicine Republike Srpske.

Kako kažu, ove etičke principe, sadržane u Hipokratovoj zakletvi, a koji čine temelj plemenite tradicije ljekarskog poziva, nikada ne smijemo zaboraviti.

Komora doktora medicine Republike Srpske (KDMRS) kao strukovna organizacija ljekara Republike Srpske, uvijek i u svakoj prilici se snažno zalaže za humano, odgovorno, etično i profesionalno obavljanje ljekarske profesije.

"Stoga će KDMRS uvijek pružati maksimalnu podršku svim nadležnim institucijama koje provode istrage i druge postupke, s ciljem borbe protiv bilo kakve neetičnosti u ljekarskom poslu", saopštili su.

KDMRS apeluje na medije da poštuju novinarski kodeks i da ne puštaju olako neprovjerene i netačne informacije.

"Izričitim navođenjem imena ljekara putem medija, u trenutku kad njihova eventualna krivica još nije utvrđena, stigmatizira se ljekarska profesija u cjelini te se nanosi nepopravljiva šteta ugledu prozvanih ljekara", navodi se u saopštenju KDMRS.

Oni kažu da su ljekari u Republici Srpskoj stručne i odgovorne osobe koje etično i profesionalno obavljaju svoj poziv, "nesebično se dajući svojim pacijentima i pojedinačni slučajevi ne mogu biti opravdanje za diskreditaciju sveukupne ljekarske profesije".

"Niko od nas ljekara ne želi da sakrije i zaštiti onog ko ne radi etično, odgovorno i profesionalno, i prvi ćemo ustati protiv takvih, a od medija očekujemo da odgovorno i profesionalno obavljaju svoj posao te da uvijek imaju zastupljene sve strane uključene u neki konkretni događaj", navedeno je uz zaključak da se samo na taj način, zajedničkim radom, može povratiti poljuljano povjerenje između pacijenata i ljekara.