Vlada FBiH i Sindikat

Postignut sporazum: Rudari se večeras vraćaju u rudnike, ugalj poskupljuje

  • Izvor: Srna
  • 01.12.2021.15:19

Vlada FBiH postigla je sporazum sa Sindikatom radnika rudnika u FBiH na osnovu koga bi rudari večeras trebalo da prestanu sa radničkom neposlušnošću i vrate se u rudnike.

Sporazumom je dogovorena smjena direktora rudnika "Kreka" Huseina Trunića, a uvaženi su i zahtjevi rudara koji se tiču isplate dnevnica za vrijeme trajanja protesta, te uvezivanja radnog staža s ciljem penzionisanja.

Jedini zahtjev rudara koji nije ispunjen je ostavka direktora "Elektroprivrede" Admira Andelije.

Sindikat radnika rudnika nije u potpunosti zadovoljan dogovorom pošto nisu prihvaćeni svi zahtjevi, dok federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić smatra da je ovim spašen energetski sektor.

Jednom od tačaka postignutog dogovora "Elektroprivreda" se obavezuje da će najkasnije do 3. decembra tražiti od Vlade FBiH saglasnost za izmjenu cijene uglja koju "Elektroprivredi" isporučuju rudnici u sastavu koncerna.

Prema ovome, isporučeni ugalj bi u 2022. godini bio plaćan 20 odsto skuplje nego sada.

"Sredstva dobijena povećanjem cijene uglja koristila bi se isključivo za izmirenje tekućih i zaostalih obaveza rudnika", predviđeno je sporazumom.

Direktor "Elektroprivrede" Admir Andelija rekao je da za sada neće biti povećanja cijena struje za domaćinstva i da mu je žao što je došlo do toga da se sa rudarima "razgovara preko nišana", te da se to u budućnosti neće dešavati.

Sporazumom su se "Elektroprivreda" i rudnici uglja u sastavu ovog koncerna obavezali da najkasnije do 31. maja sljedeće godine urade plan i program uvezivanja radnog staža svim radnicima rudnika koji su u sastavu koncerna.

Sindikati i "Elektroprivreda" obavezali su se i na primjenu važećeg Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH i važećih pravilnika o radu u svim rudnicima uglja u sastavu koncerna.

Do 30. aprila "Elektroprivreda" i Sindikat treba da usaglase jedinstven pravilnik o radu i pravilnik o radnom učinku i vrednovanju otežanih uslova rada za sve rudnike u sastavu koncerna, koji bi bio primjenjivan od 1. maja.

Uprave rudnika uglja u sastavu koncerna "Elektroprivrede" mjeru "prekid rada" u rudnicima uglja u sastavu koncerna primjenjivače isključivo u skladu sa Zakonom o radu FBiH, a što će detaljnije biti definisano kolektivnim ugovorom koji će se primijenjivati od 1. maja.