Potrebna saradnja svih sektora

Upravljanje katastrofama u BiH traži saradnju svih nivoa vlasti

  • 14.10.2019.08:03

S ciljem prepoznavanja posvećenih nastojanja zemalja, zajednica i ljudi širom svijeta za prevenciju i smanjenje rizika od katastrofa, svakog 13. oktobra obilježava se Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa (IDDR).

IDDR predstavlja globalnu platformu za podizanje svijesti, razmjenu znanja i promovisanje Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa 2015 – 2030, globalni akcioni okvir za izgradnju otpornosti na katastrofe.

Mnoge zajednice širom svijeta zahvaćene su vremenskim nepogodama i ostalim prirodnim opasnostima. Katastrofe imaju devastirajuće učinke na ranjive kategorije stanovništva i lokalne zajednice i otežava napredak razvoja i smanjenja siromaštva.

U narednoj dekadi, svijet će uložiti milijarde dolara u nove kuće, škole, bolnice i ostalu infrastrukturu. Otpornost na klimatske uslove i smanjenje rizika od katastrofa mora biti od centralne važnosti prilikom ovih investicija, kako bi se ekonomski i ljudski gubici sveli na minimum.

Pored toga što su uloženi značajni resursi za prevenciju i pripremu, ljudi i zajednice u Bosni i Hercegovini (BiH) još uvijek su izloženi katastrofama koje često kao posljedicu imaju visoke troškove oporavka. Različiti uticaji budućih katastrofa prijetnja su za usporavanje napora BiH u postizanju Ciljeva održivog razvoja i ograničavaju mogućnosti za investiranje u sektore zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite i ostalih javnih potreba od važnosti.

Dok je sektor za upravljanje katastrofama na prvoj liniji pružanja odgovora na katastrofe, upravljanje katastrofama i klimatskim rizicima zahtijeva zajedničku posvećenost BiH vlasti na svim nivoima, organizacija civilnog društva, privatnog sektora, akademske zajednice i građana.

Iz tog razloga, sveobuhvatni pristup prevenciji i pripremi za upravljanje rizicima od katastrofa u BiH ne može se odvojiti od šireg socijalnog i ekonomskog razvoja. On zahtijeva intenzivnije uključivanje svih sektora da bi se budući rizici sveli na minimum, povećao potencijal za sigurni razvoj i pokazala odgovornost prema građanima, posebno prema siromašnima i marginalizovanim grupama.

Zajedno s agencijama Ujedinjenih nacija (UN) i međunarodnom zajednicom u BiH Ministarstvo bezbjednosti BiH i nadležne vlasti na svim nivoima imaju dugoročno opredjeljenje i partnerstvo u povećanju otpornosti na katastrofe u cijeloj zemlji. Kroz partnerstvo i zajedničke akcije, cilj je ubrzati provođenje Sendai okvira kroz jačanje mehanizama koordinacije za smanjenje rizika od katastrofa, dajući podršku inovativnim alatima i procesima za procjenu rizika, čime se povećava otpornost lokalnih zajednica putem uspostavljanja infrastrukture otporne na opasnosti i podrške sistemima upravljanja smanjenjem rizika od katastrofa.

Zajednička nastojanja i podrška različitih aktera u adresiranju ključnih prioriteta za smanjenje rizika od katastrofa u svim sektorima u budućem periodu (na primjer zaštita i spašavanje, obrazovanje, socijalna i dječja zaštita, zdravlje, poljoprivreda i ostalo), trebala bi doprinijeti stvaranju bezbjednijeg, otpornijeg i održivog okruženja za sve građane BiH.