Investiciono razvojna banka Republike Srpske

Vrhovac: IRB nema ni marku gubitka

  • Izvor: Srna
  • 22.02.2022.20:22

Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Dražen Vrhovac rekao je da Investiciono razvojna banka Republike Srpske, sa pripadajućim fondovima, nema ni marku gubitka u ovom trenutku.

- IRB je u ekonomskoj krizi prouzrokovanoj pandemijom reagovao pravovremeno i sa konkretnim mjerama u pogledu podrške i saniranja te krize - rekao je Vrhovac tokom rasprave u Narodnoj skupštini o izvještaju o poslovanju IRB-a i fondova za 2020. godinu sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora.

On je naveo da su svi direktni plasmani koje je IRB plasirao do 2016. godine bili u skladu sa važećim pravilima banke i finansijskih institucija sa kojima su imali aranžmane.

- Ukupni odobreni direktni plasmani po kreditnoj osnovi do 2016. bili su oko 301,2 milion KM. Naplaćeno je od toga 131,1 milion KM, u otplati je i dalje 84,7 miliona, u izvršnom postupku oko 35,7 miliona, a u stečajnom 49,8 miliona KM. To je sve zajedno 301,2 miliona. Od direktnih plasmana IRB je do sada zaradio 60 miliona putem kamata, oko četiri miliona od zateznih kamata, a na osnovu naknade 1,4 miliona... Dakle, nemamo gubitka - rekao je Vrhovac, koji je vršilac dužnosti direktora IRB-a Republike Srpske.

On je rekao da IRB i njeno rukovodstvo rade prema zakonu i čine sve s ciljem naplate svojih direktnih plasmana.

Vrhovac je rekao da je IRB u 2020. godini uspio da poveća profit, znatno poveća plasmane i odgovori na povećane zahtjeve privrede, ali i građana kada je riječ o stambenim kreditima.

On je dodao da nijedna komercijalna banka nije imala takvo povećanje plasmana te napomenuo da je gotovo 100 odsto povećan plasman pomenutih stambenih kredita.

- Apsolutno smo ispunili misiju osnivanja IRB-a, čija je uloga najjača u vrijeme krize, ovaj put finansijske i epidemiološke - ocijenio je Vrhovac.

On je podsjetio da je IRB-u kroz razvojni program i kada je osnivan povjereno 600 miliona KM, te da je trenutni portfolio sada 2,8 milijardi KM, što najbolje govori o pozitivnom poslovanju.

Vrhovac je podsjetio da je do sada 110 miliona KM dividende isplaćeno Vladi Srpske kao osnivaču.

Narodna skupština je razmotrila izvještaj o poslovanju IRB-a i fondova za 2020. godinu sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora.