ATV

Vlada Srpske

Za novu bolnicu u Trebinju više od 128 miliona KM

  • Извор: АТВ
  • 26.01.2023. 15:37

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o potpisivanju Ugovora za realizaciju projekta „Projektovanje, izgradnja i opremanje nove JZU Bolnica Trebinje“ po principu “ključ u ruke”, za šta će biti potrebno više od 128 miliona.

Vlada Republike Srpske zadužila je ministra zdravlja i socijalne zaštite da potpiše Ugovor za realizaciju projekta “projektovanje, izgradnja i opremanje nove JZU Bolnica Trebinje“ po principu „ključ u ruke“ sa izabranom grupom ponuđača koju zastupa predstavnik grupe ponuđača „HERC GRADNJA“ d.o.o. Bileća za ukupnu cijenu ponude od 128.448.448,83 KM sa PDV-om. 

Vlada Republike Srpske je saglasna da se finansijska sredstva za realizaciju projekta obezbijede iz Budžeta Republike Srpske, u okviru Budžeta Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, te da će se ista isplaćivati u 48 jednakih mjesečnih rata, saopšteno je iz Vlade Srpske. 

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske prethodno je sprovelo tendersku proceduru i donijelo Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, te pribavilo mišljenje Pravobranilaštva Republike Srpske na nacrt ugovora. Vlada Republike Srpske je zadužila Republičku direkciju za obnovu i izgradnju da vrši stručno-tehnički nadzor na izvođenju radova.

Ukupna bruto površina bolničkog kompleksa je 17.826 metara kvadratnih. Bolnički objekat imaće 223 kreveta i obuhvataće odjeljenja onkologije, pulmologije, infektivno odjeljenje, odjeljenje psihijatrije, neurologije, interno odjeljenje, odjeljenje nefrologije, porođajno odjeljenje i ginekologiju, odjeljenje hirurgije i urologije, odjeljenje ORL i oftalmologije, urgentni blok sa sobom za opservaciju. Tu će biti i dnevne bolnice: opšta i onkološka, dijaliza, hirurška, internistička i kardiološka intezivna njega, poluintezivna njega, oporavak pacijenata – angiografija i endoskopija, oporavak pacijenata – ORL i oftalmologija, odjeljenje za oporavak uz operacioni blok, odjeljenje za oporavak uz blok operativne ginekologije i akušerstva i intezivnu njegu – neonatologija. 

Predviđena je medicinska oprema koja treba da zadovolji standarde moderne bolnice izgrađene u skladu sa posljednjim tehnološkim dostignućima, po visokim medicinskim standardima i adekvatna za pružanje planiranih medicinskih usluga. Kompleks će sadržavati i prateći objekat tehničkog bloka, nadstrešnicu za sanitetska vozila, kao i pripadajuće kolske i pješačke komunikacije zajedno sa parkinzima i zelenim površinama.