ATV

Uz podršku grada

Postavljanje kamena temeljca za novu trebinjsku bolnicu 9. juna

  • Izvor: ATV
  • 01.06.2023. 15:44

Postavljanje kamena temeljca za novu bolnicu u Trebinju planirano je za 9. jun, navedeno je danas iz Vlade Republike Srpske nakon održane sjednice.

Naime, Vlada Republike Srpske prihvatila je danas Informaciju o realizaciji projekta „Projektovanje, izgradnja i opremanje nove JZU Bolnica Trebinje po principu „ključ u ruke“, te je zadužila Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i JZU Bolnica Trebinje da sprovedu sve neophodne aktivnosti za organizaciju obilježavanja početka radova za izgradnju nove bolnice u Trebinju.

Kamen temeljac će biti postavljen uz podršku Grada Trebinje i izabranog izvođača radova. 

Prethodno je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske 27. aprila 2023. godine izdalo rješenje kojim se daje JZU Bolnica Trebinje građevinska dozvola za izvođenje pripremnih radova za izgradnju objekta nove bolnice u Trebinju.

Podsjećamo, u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Banjaluci, 9. februara 2023. godine, svečano je potpisan Ugovor za realizaciju projekta „Projektovanje, izgradnja i opremanje nove JZU Bolnica Trebinje“ po principu „ključ u ruke“ sa zastupnikom izabrane grupe ponuđača „HERC GRADNJA“ d.o.o. Bileća. Ukupna vrijednost ovog projekta je 128.448.448,83 КM sa PDV-om. Sredstva za realizaciju projekta obezbjeđuju se iz budžeta Republike Srpske.

Za novu bolnicu u Trebinju više od 128 miliona KM

Za novu bolnicu u Trebinju više od 128 miliona KM

Prethodno, Vlada Republike Srpske se na 5. sjednici održanoj 26. januara ove godine upoznala sa Informacijom o potpisivanju Ugovora za realizaciju projekta „Projektovanje, izgradnja i opremanje nove JZU Bolnica Trebinje“ po principu „ključ u ruke“ i istu prihvatila.

Projektom je predviđena izgradnja savremene zdravstvene ustanove u Trebinju koja će biti od izuzetnog značaja za pružanje kvalitetnih zdravstvenih usluga, po najvišim standardima, građanima Grada Trebinja i susjednih gradova i opština.

Nova bolnica imaće 223 kreveta i obuhvataće više od 20 službi i odjeljenja - odjeljenja  onkologije, pulmologije, infektivno odjeljenje, odjeljenje psihijatrije, neurologije, interno odjeljenje, odjeljenje nefrologije, porođajno odjeljenje i ginekologiju, odjeljenje hirurgije i urologije, odjeljenje ORL i oftalmologije, urgentni blok sa sobom za opservaciju, dnevne bolnice: opšta i onkološka, dijaliza, hiruršku, internističku i kardiološku intezivna njegu, poluintezivnu njegu, oporavak pacijenata – angiografija i endoskopija, oporavak pacijenata – ORL i oftalmologija, odjeljenje za oporavak uz operacioni blok, odjeljenje za oporavak uz blok operativne ginekologije i akušerstva i intezivnu njegu – neonatologija. 

U septembru početak izgradnje nove bolnice u Trebinju

U septembru početak izgradnje nove bolnice u Trebinju

Predviđena je medicinska oprema koja treba da zadovolji standarde moderne bolnice izgrađene u skladu sa posljednjim tehnološkim dostignućima, po visokim medicinskim standardima i adekvatna za pružanje planiranih medicinskih usluga. 

Кompleks će sadržavati i prateći objekat tehničkog bloka, nadstrešnicu za sanitetska vozila, kao i pripadajuće kolske i pješačke komunikacije, zajedno sa parkinzima i zelenim površinama.