Zakonski neutemeljene odluke

Pravobranilaštvo Republike Srpske: Osporavamo sve odluke u predmetu "Bardača"

  • 21.05.2020.19:28

Preko noći i nezakonito stečeno, sada bi moglo da bude oduzeto. Nikola Vukelić vlasnik preduzeća “Agroimpeks” i vlasnik rijeke, neće tako lako zloupotrebljavati to javno dobro. Ono što je još 2003. godine dobio na poklon od SDS-a i PDP-a, koji su u to vrijeme bili na vlasti, moglo bi da mu se ubrzo s pravom oduzme. Onaj ko ne odustaje od toga da istjera pravdu na vidjelo jeste Pravobranilaštvo Republike Srpske, koje se već 17 godina bori da poništi taj apsurd. Tamo nam kažu, u dosadašnjem toku postupka od 2003. godine, osporavali su sve odluke određenih sudskih i upravnih organa u predmetu “Bardača”.

"U svim osporavanim aktima Pravobranilaštvo Republike Srpske je zastupalo interese Republike Srpske i jasno osporavalo zakonski neutemeljene odluke, odnosno da javno dobro, jezera, rijeke, poljoprivredno zemljište i  zaštićena područja ne mogu biti predmet privatizacije, odnosno uknjižbe u vlasništvu kompanije “Agroimpeks” d.o.o. Banjaluka", kažu u Pravobranilaštvu Republike Srpske.

Nejasno je kakvim su se  kriterijumima vodili    vlastodršci i sudije kada su donosili rješenja  2003, odnosno 2004. godine,  pa predali javno dobro u privatno vlasništvo, a uz to i jedno čitavo zaštićeno područje. Donosila su se površna rješenja, kada niko nije mario ni za to što su još 1969. godine sve kolonije močvarnih ptica na području ribnjaka “Bardača” stavljene pod zakonsku zaštitu i, uz to, zabranjene sve radnje koje bi poremetile normalan razvoj i život na tom području.

Prvo je u ruke Vukelića palo 11 jezera, od kojih nisu isušena još samo dva, ali mu je to bilo malo, pa je svoj posjed obogatio tako što mu je pripojio čak više od 99.000 kvadratnih metara rijeke Stublaje. Sve to je Republička uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove morala da upiše u svoje knjige, jer je tako naložio sud. Ne mogu komentarisati sudske presude, ali nisu imali kud, poručuju, sve drugo bi u toj situaciji predstavljalo krivično djelo.

"Pravo svojine na predmetnim nepokretnostima „Agroimpeksa“ je u evidencijama o nepokretnostima kod nadležne područne jedinice Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) upisano na osnovu pravosnažne presude Višeg privrednog suda, čije nesprovođenje predstavlja krivično djelo", ističu iz Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne odnose.

Ovom apsurdu bi uskoro trebalo da se stane u kraj. U narednom periodu Pravobranilaštvo će uz konsultacije s Vladom Republike Srpske nastaviti aktivnosti i razmatranje u daljem postupanju u ovom predmetu, a radi poništenja predmetnih odluka, poručuju nam iz Pravobranilaštva. 2003. godine Vukelić je privatizovao ribnjak “Bardaču” kod Srpca, a pored tog čitavog kompleksa u ruke istog je pao i dio rijeke. Sama privatizacija Ribnjaka “Bardača” je izvršena na veoma upitan način. Zapravo, nikada i nije bilo u tom procesu, već je sve izvršeno kroz stečajni postupak, koji je okončan 2011. godine. Još jednom da podsjetimo, rijeke prema Zakonu spadaju u javno vodno dobro, prema tome, ne mogu biti predmet prometovanja i prodaje.