ATV

Otvoreno pismo Vukoti Govedarici

Prestani tjerati dugogodišnje članove SDS-a i omogući unutarstranačke izbore 

  • 02.02.2019. 15:50

Članovi prijedorskog SDS uputili su otvoreno pismo predsjedniku stranke Vukoti Govedarici o kome traže da prestane rastjerivati dugogodišnje članove iz stranke i dezintegraciju partije, te omogući sprovođenje unutarstranačkih izbora u SDS Prijedor.

"Gospodine Predsjedniče SDS Republike Srpske, Vašom odlukom od prije dvije godine o raspuštanju GO SDS-a Prijedor, započet je proces dezintegracije, uključujući i SDS u Prijedoru. Od tada pa do danas najmanje pet pisanih zahtjeva smo Vam slali, sa ciljem da se sastanete sa deset najboljih predsjednika MO SDS-a u Prijedoru , a Vi ste to svaki put odbili," navode članovi SDS-a u otvorenom pismu Govedarici.

Kako stoji u pismu, nerad i nered novoizabranog rukovodstva u Prijedoru (nije formirani Izvršni odbor ni do danas niti ostala tijela Stranke) je doveo do izuzetno slabih rezultata na zadnjim parlamentarnim izborima.

"Iz toga razloga 170 članova Skupštine SDS-a Prijedor je svojim potpisima tražilo sazivanje vandredne skupštine SDS-a u Prijedoru, Vi ste bili pozvani, ali, kao i do sada, Vi ste to ignorisali. Vanredna skupština je održana 13.01.2019.god i shodno statutarnim ovlaštenjima smijenila dotadašnjeg Predsjednika Gradske organizacije Srpske demokratske stranke u Prijedoru, raspustila Gradski odbor stranke i izabrala Komisiju za sprovođenje unutarstranačkih izbora u SDS-a u Prijedoru. O odlukama donesenim na toj skupštini ste upoznati, nakon čega ste pozvani da se razgovara o daljnoj konsolidaciji SDS-a u Prijedoru. Vi ste to odbili i izrekli mjeru isključenja iz SDS-a Sveti Kremenoviću, koji je predsjedavao vandrednom skupštinom SDS-a, jer je bio zamjenik predsjednika Gradskog odbora SDS-a u Prijedoru," navedeno je u pismu.

Članovi SDS-a iz Prijedora dodaju da je Govedarica ovim svojim potezom prećutno podržao smijenjenog predsjednika GO SDS-a Prijedor, koji sada neutemeljeno sjedi u kancelariji Predsjednika SDS-a Prijedor, koristi stranački pečat i prostorije na samovoljan način i obmanjuje javnost kako on nije smijenjen. 

"Sve ovo, Vaše ponašanje i ponašanje gospodina Milana Tubina rastjeruje poštene dugogodišnje čklanove SDS-a u Prijedoru. Tražimo od Vas da novoformiranoj Komisiji za sprovođenje unutarstranačkih izbora u SDS-u Prijedor omogućite korištenje zvaničnih prostorija stranke u Prijedoru (dovoljno je da uputite dopis u kancelariju stranke). Takođe Vas i dalje pozivamo na razgovor, ovaj put sa članovima pomenute Komisije," navedeno je u otvorenom pismu.

"Tražimo da pokrenete aktivnost na sprovođenju redovnih unutarstranačkih izbora u SDS-u Republike Srpske, u čije izborne termine bi se uključila i Komisija za sprovođenje unutarstranačkih izbora SDS-a Prijedor. Pozivamo Vas da pozovete sve simptizere SDS-a i članove SDS-a da se uključe u unutarstranačke izbore i da se tako prekine sa rasipanjem članstva i simpatizera SDS-a," apeluju članovi SDS-a Prijedor, njih 557, koji su potpisali peticiju upućenu Govedarici.