Korona napada više organa

Ugledni ljekar navodi da su pluća samo ulazna vrata za opaki virus

  • 13.12.2020.12:00

Korona dovodi do multisistemskih oštećenja i pluća su samo ulazna vrata za ovaj virus, kaže direktor Instituta za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici prof. dr Ilija Andrijević.

"Korona dovodi do multisistemskih oštećenja, napada više organa i organskih sistema. Pluća su ulazna vrata za virus, ali korona daje svoje manifestacije i na kardiovaskularnom sistemu, ošetećuje i bubrege", rekao je Andrijević.

Ima pacijenata koji u toku liječenja od korone završe sa miokarditisom ili na nekom programu akutne dijalize, pa dr Andrijević ističe da je važno što ranije krenuti sa terapijom.

"Kada govorimo o antibioticima, moramo biti obazrivi jer je ovo prije svega virusno oštećenje pluća i samo tri ili 3,5 bakterijska super infekcija", rekao je Andrijević na TV Pink.

Kako objašnjava, ovo su izuzetno teški pacijenti.

"Institut se susretao sa najrazličitijim pacijentima, od onih koji imaju tuberkulozu, do onih koji imaju karcinom, virusa H1N1, ali ništa nije slično po težini kliničke slike i brzini promjena do kojih dolazi", istakao je Andrijević.

Prema njegovim riječima, za pacijente sa teškom kliničkom slikom, obostranom pneumonijom, koji su na respiratorima, treba razmišljati o upotrebi antibiotika.

"Tada dolazi do superinfekcije i to vrlo rezistentinom sojevima i tada su indikovani antibiotici", rekao je Andrijević i dodao da njihova primjena zavisi od svakog individualnog slučaja.

On je naveo da se prilikom priključivanja pacijenata na kiseoničku terapiju prati više parametara – od temperature, disanja, srčane frekvence.

Andrijević je istakao da Institut uporedo sa kovid pacijentima liječi i druge pacijenete, kao i da nema liste čekanja na hirurgiji kada je riječ o karcinomu.