Centri za obuku

Vojska Srbije provjerava obučenost vojnika na služenju vojnog roka

  • Izvor: Tanjug
  • 30.11.2022.19:17

U centrima za obuku Vojske Srbije završena je provjera individualne specijalističke obučenosti vojnika na služenju vojnog roka generacije „septembar 2022“. Provjera je realizovana nakon šestonedjeljne specijalističke obuke, tokom koje su se vojnici osposobljavali za izvođenje borbenih radnji u sastavu posluge, posade i tima, i realizaciju zadataka u skladu sa namjenom svog roda, odnosno službe.

Tokom dvodnevne provjere osposobljenosti, vojnici su rješavali zadatke iz taktičke obuke i, kroz praktične radnje i postupke, pokazali stečena znanja i vještine neophodne za efikasnu upotrebu borbenih sredstava i vojne opreme.

Ostvareni vrlo dobri i odlični rezultati najbolje govore o visokom kvalitetu realizovane obuke i motivisanosti ove generacije vojnika za služenje vojnog roka, prenosi Tanjug.

Vojnicima sada predstoji premještaj u jedinice Vojske Srbije, gdje će u naredna tri mjeseca, u skladu sa specijalnostima za koje su regrutovani, realizovati sadržaje kolektivne obuke i biti aktivno uključeni u realizaciju svakodnevnih zadataka jedinica.

Tagovi: