ATV

Poreska uprava Republike Srpske

Maričić: Naplata javnih prihoda u cijeloj 2022. godini premašena već u novembru

  • Izvor: ATV
  • 04.12.2023. 13:31

Poreska uprava Republike Srpske je za 11 mjeseci ove godine na račun javnih prihoda Republike Srpske prikupila 3,247 milijardi KM, što je za za 431,4 miliona KM ili 15 odsto više u odnosu na isti period 2022. godine.

Naime, kako je rekao direktor Poreske uprave Republike Srpske Goran Maričić, ovogodišnja naplata javnih prihoda Republike Srpske je već u novembru premašila naplatu u cijeloj protekloj godini, što ukazuje na nastavak višegodišnjih pozitivnih trendova i stabilan rast naplate javnih prihoda u Republici Srpskoj. 

„Da je to tako, govore i podaci za period januar – novembar ove godine, u kojem je zabilježen rast naplate po osnovu svih kategorija javnih prihoda koji su u nadležnosti Poreske uprave Republike Srpske, pri čemu naplata doprinosa veća za 15 odsto, direktnih poreza za 18 odsto, a ostalih javnih prihoda za 13 procenata“, izjavio je Maričić.

Agrarni budžet 180 miliona maraka, drugačija raspodjela

Agrarni budžet 180 miliona maraka, drugačija raspodjela

Doprinosi su za 11 mjeseci ove godine naplaćeni u iznosu od 2,039 milijardi KM, što je za 263,6 miliona KM više nego u istom periodu prethodne godine, pri čemu je naplata doprinosa za Fond PIO i Zavod za zapošljavanje veća za po 15 procenata, dok je naplata doprinosa za Fond dječje zaštite i Fond zdravstvenog osiguranja veća za po 14 odsto.

„Direktni porezi su u periodu januar-novembar ove godine naplaćeni u iznosu od 703,9 miliona KM, što je za 109,7 miliona KM više nego u prvih 11 mjeseci prošle godine. Najveća naplata kod direktnih poreza zabilježena je kod poreza na dobit, koji je naplaćen u iznosu od 344,7 miliona KM, što je za 34 miliona KM više nego u istom periodu 2022. godine. Istovremeno, naplata poreza na dohodak iznosila je 309,5 miliona KM, što je za 67,9 miliona KM ili 28 odsto više u odnosu na period januar-novembar 2022. godine. Takođe, zabilježen je i rast naplate prihoda po osnovu poreza na nepokretnosti, koji je naplaćen u iznosu od 32,1 miliona maraka ili 30 odsto više nego u uporednom periodu“, istakao je direktor Poreske uprave.

Ostali javni prihodi, čija je naplata u nadležnosti Poreske uprave, za 11 mjeseci ove godine prikupljeni su u iznosu od 504,1 miliona KM, što je za 58,7 miliona KM više u odnosu na isti period prošle godine, dodao je. 

Prihodi od indirektnih poreza 9,727 milijardi KM

Prihodi od indirektnih poreza 9,727 milijardi KM

„Najveći rast naplate u ovoj kategoriji javnih prihoda ostvaren je po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, i to za 27,3 miliona KM ili 32 odsto više, te prihoda po osnovu koncesionih naknada gdje je naplata veća za 16,9 miliona KM ili 44 procenta više u odnosu na prvih 11 mjeseci prošle godine“, naveo je Maričić.

U ovoj kategoriji javnih prihoda, rast naplate zabilježen je i po osnovu taksi i naknada za tri procenta, te po osnovu kazni za osam procenata u odnosu na isti period prethodne godine.

Što se tiče naplate samo za mjesec novembar tekuće godine, ukupno je prikupljeno 286,8 miliona KM, što je za 36,7 miliona KM ili 15 odsto više nego u istom mjesecu prošle godine. 

Pratite nas i putem Vibera