Ministar inostranih poslova u Savjetu ministara

Grubeša: Turkovićeva ponovo spriječila imenovanje nadzornog tijela

  • Izvor: Srna
  • 26.10.2022.18:52

Ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Bisera Turković danas je glasala protiv i tako spriječila da se formira Nadzorno tijelo za praćenje sprovođenja Revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina, izjavio je ministar pravde Јosip Grubeša.

- Na sjednici Savjeta ministara sam imao izlaganje o tome i predložio sastav Nadzornog tijela i kada se glasalo o tome Turkovićeva je, kao jedini bošnjački ministar, glasala protiv, tako ni danas nije imenovano Nadzorno tijelo - istakao je Grubeša za Srnu.

On je naveo bi na narednoj sjednici Savjeta ministara u drugom krugu ministri trebalo trebalo da izjasne i tada će, takođe, biti potreban makar jedan glas bošnjačkih ministara da bi se imenovalo Nadzorno tijelo.

Za predsjedavajućeg nadzornog tijela za praćenje sprovođenja Revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina, čije bi formiranje danas razmatrao Savjet ministara, predloženo je da bude imenovan predstavnik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, a za zamjenika predstavnik Ministarstva pravde u Savjetu ministara.

Za članove nadzornog tijela predloženi su Milorad Kojić, na prijedlog Ministarstva pravde Republike Srpske, te Željko Bogut iz Ministarstva pravde u Savjetu ministara i Ivan Ćosić iz federalnog Ministarstva pravde.

Za članove su predloženi i Zekerija Mujkanović iz Pravosudne komisije Brčko distrikta, Lejla Čopelj iz Ministarstva bezbjednosti u Savjetu ministara i Željka Radović iz VSTS-a BiH.

Prijedlozi za zamjenike članova su Milana Popadić iz Ministarstva pravde u Savjetu ministara, Irenko Matijević iz federalnog Ministarstva pravde, Viktor Nuždić iz Ministarstva pravde Republike Srpske, Vuk Lučić iz Pravosudne komisije Brčko distrikta, Mevludin Mujezinović iz Ministarstva bezbjednosti u Savjetu ministara i Halil Lagumdžija iz VSTS-a.

Predloženo je da za članove nezavisnog tijela bez prava glasa budu imenovani Minka Kreho iz Suda BiH i, umjesto bivšeg glavnog tužioca Tužilaštva BiH Gordane Tadić, koja je ranije bila predložena, Ivan Matešić iz Tužilaštva BiH.

Sastanku nadzornog tijela, prema prijedlogu odluke o njegovom formiranju, mogu prisustvovati predstavnici OEBS-a, Kancelarije tužioca Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove i Kancelarije EU, te drugih međunarodnih tijela koja prate rad pravosudnih organa u BiH koji mogu učestvovati u raspravi o pitanjima iz dnevnog reda, ali bez prava odlučivanja.

Savjet ministara danas je na sjednici trebalo da razmatra prijedlog odluke o formiranju nadzornog tijela za praćenje sprovođenja Revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina. Ovu odluku predložilo je Ministarstvo pravde u Savjetu ministara.

Savjet ministara je poslije dvije godine neusvajanja i opstrukcija od bošnjačkih ministara, posebno ministra Bisere Turković, te brojnog urgiranja Ministarstva pravde u Savjetu ministara, u septembru 2020. godine usvojio Revidiranu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina.

Prijedlog odluke o formiranju nadzornog tijela za praćenje sprovođenja Revidirane strategije već dvije godine nije razmatran na sjednicama Savjeta ministara jer je tu tačku sa dnevnog reda uporno skidala Turkovićeva.

Nadzorni odbor za praćenje sprovođenja Revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina je "ad hok" tijelo koje svoje odluke donosi konsenzusom.

Bošnjački ministri, osporavajući članstvo direktoru Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Miloradu Kojiću, više puta su odbijali da imenuju članove nadzornog tijela.