Problem

Je li BiH spremna za novi priliv migranata?

  • Izvor: ATV
  • 29.03.2023. 19:05

Svakog proljeća aktivira se i zapadnobalkanska migrantska ruta. Ovaj problem čeka i novog ministra bezbjednosti BiH. Nenad Nešić tvrdi da su službe spremne da prime određeni broj migranata. Spremne su i da se nose s migrantskom krizom.

"Želim da napomenem da migrantima nije cilj BiH, nego im je cilj EU i da se BiH, prije svega, koristi kao tranzitna zemlja. Mi imamo dovoljno osposobljenog kadra. Želim da ovom prilikom pohvalim MUP Republike Srpske koji pruža nesebičnu pomoć Graničnoj policiji. U toku su pregovori oko Fronteksa", rekao je Nenad Nešić, ministar bezbjednosti u Savjetu ministara.

To što je migrantska kriza skoro dvije godine stavljena u drugi plan nije dobro. Bezbjednjaci upozoravaju da BiH već neko vrijeme nije samo tranzitna zemlja. 

"Neki od tih migranata planski i ciljano dovedeni u Bi Hi da bi u određenom momentu bili upotrijebljeni za odgovarajuću situaciju, za stvaranje problematičnih situacija u BiH. Stalno sun as ubjeđivali – oni su samo u prolazu. Oni će se samo zadržati onoliko koliko je potrebno da se dočepaju neke od evropskih zemalja, a mi smo sada vidjeli da je taj period potrajao dvije, tri i više godina, da se oni praktično aklimatizuju uglavnom na prostoru FBiH i da sasvim sigurno prave probleme građanima BiH", rekao je Salobodan Župljanin, dekan Fakulteta za bezbjednost.

S koliko država BiH ima sporazum o readmisiji, ali i koliko osoba koje su neosnovano boravile u BiH je vraćeno u zemlje porijekla, danas nismo dobili odgovor. Iz Službe za poslove sa strancima kažu da je  direktor na poslovnom putu, te da bez saglasnosti ne mogu poslati odgovore. Poslaće ih, obećavaju, u narednim danima. 

Tagovi: