Deminerske firme iz BiH pred gašenjem

  • 08.06.2021.10:20

BANJALUKA - Domaće deminerske firme i organizacije nalaze se pred zatvaranjem zato što su nadležne institucije u BiH mimo zakona ustupile akreditacije za obavljanje ovih poslova predstavništvima stranih organizacija koje nemaju status pravnog lica.

U borbi za opstanak, predstavnici 11 domaćih deminerskih firmi nedavno su uputili pismo Savjetu ministara BiH i njemu podređenim institucijama od kojih su tražili da posao deminiranja vrate u zakonske okvire i oduzmu akreditacije izdate predstavništava stranih organizacija, tvrdeći da ona nelegalno vrše deminiranje u BiH.

Da su u pravu potvrdilo im je Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH od koga su tražili tumačenje Pravilnika za akreditovanje organizacija za protivminsko djelovanje.

"Članom 6. stav 1. Pravilnika propisano je da se predstavništva stranih lica upisuju u registar koji se vodi u ovom ministarstvu, a članom 5. stav 1. jasno i nedvosmisleno je propisano da predstavništva stranih lica nemaju status pravnog lica",  navodi se u tumačenju Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Predsjednik Centra za humanitarno razoružanje iz Mostara Davor Kolenda koji se više od dvije decenije bavi deminiranjem, potvrđujući nedavno pisanje našeg lista kaže da je tačno da su tražili od Komisije za deminiranje BiH da odmah stavi van snage akreditacije izdate predstavništava stranih organizacija zato što one nemaju status pravnog lica i nelegalno se bave deminiranjem, ali ističe da im to nije osnovni cilj.

"Kao ljudi kojima je prije svega stalo do toga da se BiH što prije očisti od mina, mi tražimo da se nadležne institucije angažuju na tome da se obezbijede sredstva i za naš rad, a ne da se iznose optužbe na račun donatora, jer je većina mina u BiH skinuta isključivo zahvaljujući njihovim sredstvima", kaže Kolenda.

On dodaje da je Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH potvrdilo njihovo tumačenje Pravilnika o akreditovanju, ističući da više od mjesec dana čekaju i tumačenje Ministarstva pravde BiH. Kolenda kaže da se iz domaćih budžeta finansiraju demineri Oružanih snaga BiH i entitetskih Civilnih zaštita, dok se domaće komercijalne deminerske firme finansiraju isključivo stranim donacijama i malim dijelom sredstvima pojedinih javnih preduzeća.

"Savjet ministara BiH, ni ovaj aktuelni, kao ni oni prije njega, ne poklanja nikakvu pažnju deminiranju koje ne vrše pripadnici OS BiH ili Civilnih zaštita, dok su domaće komercijalne firme prepuštene same sebi i volji donatora, a problem je što niko iz BiH ne traži donacije", kaže Kolenda.

On ističe da su nadležni u BiH prošle godine deset miliona evra donatorskih sredstava namijenjenih za deminiranje preusmjerili u borbu protiv virusa korona i nelegalnih migracija.

"U posljednje dvije godine samo strana predstavništva se bave poslovima deminiranja u BiH. Oni sami pronalaze donacije i vade mine u BiH. Mi smatramo da to rade mimo Pravilnika, dakle nezakonito, ali vade mine i to je najvažnije, iako je potpuno neshvatljivo toliko odsustvo sluha nadležnih za domaće deminere", kaže Kolenda.

ITF fond

Davor Kolenda objašnjava da su sve donacije za deminiranja u BiH od završetka rata išlo preko ITF fonda sa sjedištem u Ljubljani.

"ITF je funkcionisao na sistemu mečiranja, odnosno na način da koliko god donacija obezbijedi ITF, još toliko doniraju SAD. U prvim godinama ITF je pronalazio i po 30 miliona evra, ali u posljednjim godinama je to minorno. Hrvatska je prije 15 godina vidjela kako to funkcioniše i svoja sredstva za deminiranje počela je da daje ITF-u, jer su onda isto toliko davali Amerikanci i sva sredstva su se vraćala u Hrvatsku, ali nadležni u BiH to još ne mogu da shvate", kaže Kolenda.

Tagovi: