ATV

Reakcija

Poreska uprava: Opomena poljoprivrednicima zbog zaostalih poreskih obaveza

  • Izvor: ATV
  • 07.04.2023. 15:19

Slanje opomena nosiocima poljoprivrednih gazdinstava za prijavljivanje poreza na dohodak za 2021. godinu nije nikakav novi namet, niti retroaktivan obračun poreza, već je to zakonska obaveza koju već godinama imaju nosioci porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u Srpskoj, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak Republike Srpske.

Ovo je saopšteno danas iz Poreske uprave Republike Srpske povodom netačnih tvrdnji koje iznose pojedini predstavnici poljoprivrednih udruženja, mahom iz Semberije, a koji nisu prijavili obavezu za 2021. godinu.

Iz Poreske uprave naglašavaju da su u pitanju zaostale poreske obaveze koje poljoprivrednici nisu blagovremeno izvršili, zbog čega im je Poreska uprava i dostavila opomene, a u kojima ih je obavjestila da su dužni podnijeti odgovarajuće poreske prijave, do zakonski propisanog datuma.

Semberski poljoprivrednici neće da plate porez pa dižu bunu

Semberski poljoprivrednici neće da plate porez pa dižu bunu

Pored toga, važno je istaći i da opomene nisu poslate svim poljoprivrednicima već na adrese svega 800 poljoprivrednih gazdinstava u Srpskoj, i to onih koji su u sistemu PDV-a, odnosno koji ostvaruju godišnje prihode veće od 50.000 КM.

“S tim u vezi, Poreska uprava Republike Srpske još jednom obavještava nosioce poljoprivrednih gazdinstava u Srpskoj da su, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak, obveznici poreza na dohodak koji se obračunava po stopi od 10 odsto, na razliku ukupnih ostvarenih prihoda i rashoda i da su u skladu sa zakonom bili obavezni da do 31. marta tekuće godine prijave porez na dohodak koji su ostvarili u prethodnoj godini”, pojašnjavaju iz Poreske uprave.

Međutim, dodaju, značajan broj poljoprivrednika već godinama zanemaruje ovu svoju zakonsku obavezu, zbog čega se poreski obveznici – poljoprivrednici, iz ugla Poreske uprave smatraju jednim od najneurednijih poreskih obveznika u Republici Srpskoj, kada je u pitanju registracija gazdinstava, ažuriranje podataka, te prijava i plaćanje poreskih obaveza.

Marinković za ATV: Ne podržavamo protest poljoprivrednika u Semberiji

Marinković za ATV: Ne podržavamo protest poljoprivrednika u Semberiji

Naime, poljoprivrednici godinama tvrde da nisu dovoljno informatički pismeni i da nisu u mogućnosti da sami podnose poreske prijave a da su im usluge trećih lica skupe, ali zvanični podaci ih demantuju. 

“Prema tim podacima, u Republici Srpskoj je registrovano oko 43.000 poljoprivrednih gazdinstava, od čega je njih 39.000 nekomercijalnih, a 3.800 komercijalnih gazdinstava. Od ukupnog broja poljoprivrednih gazdinstava, prema podacima Poreske uprave, tek njih 1,5 odsto ili 572 je podnijelo Godišnju poresku prijavu za porez na dohodak - Obrazac 1004 za 2021. godinu, što je egzaktan pokazatelj nezainteresovanosti i nedostatka volje poljoprivrednika za izmirenje svojih poreskih obaveza”, navedeno je u saopštenju Poreske uprave.

Međutim, nosioci poljoprivrednih gazdinstava u Srpskoj u 2021. godini podnijeli su 14.528 Mjesečnih prijava poreza po odbitku – Obrazac 1002, čije redovno podnošenje im je uslov za dobijanje podsticaja od resornog Ministarstva. 

“Dakle, očito je da nosioci poljoprivrednih gazdinstava prihvataju svoje poreske obaveze samo u slučajevima kada je tom obavezom uslovljeno dobijanje podsticaja, dok druge redovne poreske obaveze koje važe za sve druge poreske obveznike, iz samo njima znanih razloga ne priznaju”, istakli su u Poreskoj upravi Republike Srspke.

Dojčinović: Ne podržavamo proteste već mirne dogovore

Dojčinović: Ne podržavamo proteste već mirne dogovore

Podsjećaju da je Poreska uprava, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, u ovom mjesecu održala  niz sastanaka sa nosiocima porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u Srpskoj, sa ciljem da se isti upoznaju sa njihovim pravima i obavezama koje proističu iz važećih zakonskih propisa, a to su činili i u ranijim godinama.

Održani su sastanci sa poljoprivrednicima u Bijeljini, Gradišci, Laktašima i Srpcu, na kojima su pored većeg broja poljoprivrednika prisustvovali i predstavnici tih lokalnih zajednica i njihovih stručnih službi za poljoprivredu, kao i značajan broj knjigovođa.

Poreska uprava RS će i ubuduće, kao i do sada, biti na raspolaganju svim poreskim obveznicima, pa tako i poljoprivrednicima, kako bi na lakši i jednostavniji način izmirili svoje poreske obaveze, te kako bi bolje razumjeli važeće propise.

“I ovom prilikom, opet pozivamo sve poreske obveznike, pa tako i nosioce poljoprivrednih gazdinstava, da poštuju zakonom propisane rokove, te da na vrijeme podnose poreske prijave, ali i da u zadatim rokovima plate zakonski propisane poreske obaveze”, poručuju iz Poreske uprave.