Inicijativa upućena Savjetu ministara

Vlada FBiH: Privremeno zabraniti izvoz ogrevnog drveta i peleta

  • Izvor: Srna
  • 30.05.2022.16:20

Vlada FBiH danas je, na prijedlog Ministarstva trgovine, prihvatila inicijativu za donošenje odluke o privremenoj zabrani izvoza iz BiH ogrevnog drveta i peleta do kraja godine, saopšteno je iz Vlade FBiH.

Federalna Vlada upućuje inicijativu Savjetu ministara BiH da zaduži Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa da u što kraćem roku, a ne kasnije od 15 dana od usvajanja ove inicijative, pripremi i uputi Savjetu ministara na razmatranje i odlučivanje ovu odluku, uz uslov da se sačini tako da se ne odnosi na važeće zaključene ugovore do dana stupanja na snagu ove odluke.

Na sjednici je istaknuto da je, prateći odnose ponude i potražnje, kao i kretanje cijene ogrevnog drveta i peleta, konstatovano da je u BiH, zbog povećane potražnje na svjetskom tržištu, došlo do znatnog povećanja izvoza i da je situacija dostigla zabrinjavajući nivo i traži hitnu reakciju sa ciljem stabilizacije domaćeg tržišta.

U saopštenju se navodi da mnogi domaći proizvođači i trgovci izvoze ogrevno drvo i pelet u kvotama u visini od 90 odsto, a pojedini čak 100 odsto svoje proizvodnje.

Zbog ovakvog postupanja, postoji opravdani strah da ovih proizvoda neće biti u dovoljnoj količini za domaće potrebe, te da je cilj zaštita domaćeg tržišta, potreba stanovništva i obezbjeđivanje dovoljne količine ogreva za sezonu koja slijedi, navedeno je u saopštenju.