Sa eminentnim stručnjacima

Sastanak u trebinjskoj Bolnici: Značajna prekretnica u razvoju intenzivne medicine

  • Izvor: SRNA
  • 29.03.2024. 21:06

Menadžment Bolnice u Trebinju održao je danas radni sastanak sa eminentnim stručnjacima načelnikom Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Republike Srpske Peđom Kovačevićem i šefom Odjeljenja intenzivnog liječenja za nehirurške grane Danicom Momčićević koji predstavlja značajnu prekretnicu u razvoju intenzivne medicine.

Sastanku su prisustvovali ljekari trebinjske Bolnice specijalista anesteziolog i rukovodilac Službe za anesteziologiju, reanimaciju i intenzivno liječnje Petra Paovica, specijalista nefrolog, šef Odsjeka za hemodijalizu, koordinator specijalizanata Marko Bakmaz, glavna sestra Bolnice Dušanka Zečević, glavna sestra Službe za anesteziologiju, reanimaciju i intenzivno liječenje Milanka Svrdlan, anestetičar Đorđe Marić, te specijalizanti i doktori medicine iz ove zdravstvene ustanove.

Doktor Kovačević, koji je specijalista pneumoftiziologije, subspecijalista intenzivne terapije i nacionalni koordinator za intenzivnu medicinu, naglasio je da je razlog današnjeg sastanka razvoj kadrovske strukture, odnosno kadra koji bi u budućnosti trebalo da radi u jedinici intenzivnog liječenja u novoj bolnici.

Rat oko atraktivnih lokacija u Trebinju

Rat oko atraktivnih lokacija u Trebinju

"Kada govorimo o kadrovskoj problematici, evidentan je nedostatak intenzivista na području Zapadnog Balkana i uopšte zemalja u razvoju. Činjenica da je ovaj problem prepoznat i u trebinjskoj bolnici dovoljno govori o zrelosti menadžmenta da prepozna problem i da ide u pravcu njegovog rješavanja, odnosno edukacije kadra, s posebnim akcentom na edukaciju mladog kadra, specijalizanata i doktora medicine, pogotovo kada je riječ o konzervativnim granama medicine", rekao je doktor Kovačević.

On je naveo da UKC, Klinika intenzivne medicine za nehirurške grane, stoji na raspolaganju sa svim svojim kapacitetima da se proces edukacije provede kako treba i na neki način da se kreira ta inicijalna kapsula, odnosno jezgro budućih intezivista koji će da rade u jedinici intenzivnog liječenja u novoj bolnici.

"Ovo nije prva bolnica kojoj pružamo ovakav vid podrške, a naš dolazak ovdje sigurno znači da ova sredina doživljava jedan veliki iskorak", istakao je doktor Kovačević.

Štete na voću zbog mraza

Štete na voću zbog mraza

Doktor Momčićević, koja je specijalista pneumoftizologije i subspecijalista intenzivne terapije, rekla je da, s obzirom na to da je profesor doktor Kovačević i nacionalni koordinator intenzivne medicine, imaju i obavezu i potrebu da doprinose razvoju intenzivne medicine u Republici Srpskoj, te da joj je čast što može da učestvuje i pruži punu podršku i znanje kako bi osnovali savremenu jedinicu intenzivnog liječenja, jer stvarno za tim postoji potreba.

"Primjera radi, od trenutnih 15 pacijenata kod nas u UKC, troje ih je iz Trebinja. Taj podatak pokazuje da postoji potreba za unapređenjem takve jedinice, koja ne može biti kao ona u Kliničkom centru, ali može biti takva da zadovolji potrebe ove regije, dok ćemo one pacijente kojima je potrebna sofisticiranija zdravstvena usluga zbrinjavati na našoj klinici", istakla je doktor Momčićević.

Ukazavši na važnost ovog sastanka, doktor Paovica je istakla da su danas razgovarali sa menadžmentom ustanove o strategiji razvoja intenzivne medicine u trenutnom objektu, ali i u novoj bolnici, kao i o kadrovskoj strategiji razvoja kroz razgovor sa specijalizantima i doktorima medicine koji tek treba da upišu specijalizaciju da bi im objasnili koje su mogućnosti na tom planu edukacije i šta se od njih očekuje u konceptu rada nove bolnice.

Direktor Bolnica Trebinje Nedeljko Lambeta zahvalio je doktorima Kovačeviću i Momčićević na dolasku i angažovanosti oko strategije razvoja intenzivne medicine na području Istočne Hercegovine.

Slučaj nestale Danke Ilić: Uhapšen policajac

Slučaj nestale Danke Ilić: Uhapšen policajac

Prema njegovim riječima, planiran je početak edukacije kadra trebinjske bolnice već u aprilu, kada će prva grupa srednjeg medicinskog kadra započeti sa ciklusima edukacije u UKC, dok će na ljeto isti proces započeti i ovdašnji ljekari.

"Osim toga, u narednom periodu je planirano raspisivanje javnog konkursa za još tri ljekara anesteziologa čime ćemo uspjeti zaokružiti kadrovsku potrebu te ćemo doći u stanje suficijencije", najavio je Lambeta.

Strateški fokus sastanka bio je na planiranju unapređenja rada trenutne jedinice intenzivnog liječenja u postojećem objektu te planiranju implementacije naprednih pristupa u novoj bolnici, a ovaj sastanak predstavlja značajnu prekretnicu u unapređenju rada jedinice intenzivnog liječenja u Istočnoj Hercegovini, te pokazuje posvećenost menadžmenta u postizanju visokih standarda u medicinskoj praksi.

Nakon produktivnog sastanka menadžmenta bolnice s eminentnim stručnjacima iz UKC Republike Srpske jasno su definisane promjene koje će se provesti na području intenzivnog liječenja te važnost podrške i edukacije u tom kontekstu.

Jedna od ključnih promjena je unapređenje infrastrukture i opreme u jedinici intenzivnog liječenja.

Kroz sve ove promjene i aktivnosti, očekuje se da će jedinica intenzivnog liječenja u trebinjskoj Bolnici postati lider u pružanju vrhunske zdravstvene zaštite pacijentima u kritičnom stanju.

Pratite nas i putem Vibera