Potvrđena pisanja ATV-a

Nelegalna gradnja "Bijelog dvora", predstoji rušenje

  • Izvor: ATV
  • 28.06.2022.19:19

Potvrđena su pisanja ATV-a o bespravnoj gradnji "Bijelog dvora". Potvrda je stigla iz Inspektorata Republike Srpske. Sada u roku od 90 dana moraju da uklone sve radove koji su izvedeni suprotno izdatoj građevinskoj dozvoli.

"Nadležna Urbanističko građevinska i ekološka inspekcija izvršila je kontrolu građenja objekta "Bijeli dvor", to jest tri subjekta kontrole, insvestitora, izvođača i nadzornog organa. Tom prilikom utvrđene su određene nepravilnosti na osnovu kojih je izdato rješenje investitoru i prekršajni nalozi za sva tri subjekta kontrole", poručuju iz Republičke uprave za inspekcijske poslove.

ATV je u posjedu rješenja kojim se zabranjuje "Premium investu" dalje izvođenje svih radova dok ne dobiju odobrenje za građenje. Sporni su armirano – betonski radovi na dvije podzemne etaže koji su izvedeni suprotno izdatoj građevinskoj dozvoli i odnose se na odstupanje u vertikalnim i horizontalnim gabaritima objekta.

"Izvedeni radovi nisu odobreni projektnom dokumentacijom i izdatom građevinskom dozvolom, odnosno radovi su izvedeni suprotno odobrenoj građevinskoj dozvoli, a što je u suprotnosti sa odredbom člana 135. stav (1) Zakona po kojoj je određeno da je investitor dužan da podnese zahtjev za izmjenu ili dopunu građevinske dozvole ako poslije izdavanja građevinske dozvole namjerava izvršiti izmjene ili dopune u tehničkoj dokumentaciji", stoji u Rješenju koje je u posjedu ATV-a.

Iz „Premium investa“ su nam ranije tvrdili da rade u skladu sa zakonom. Danas direktor firme Andrej Došenović u kratkom telefonskom razgovoru kaže da će se žaliti na to rješenje. Više ništa o slučaju nije htio da kaže. Rekao je da će u ponedjeljak, kada se vrati s odmora. Inače, u Rješenju Inspektorata stoji da žalba protiv ovog rješenja, ne odlaže njegovo izvršenje.