ATV

CIK

Potvrđeni rezultati posrednih izbora za Vijeće naroda Republike Srpske

  • Izvor: RTRS
  • 12.12.2022. 14:28

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je na 95. sjednici donijela Odluku o potvrđivanju rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata u Vijeće naroda Republike Srpske - Opšti izbori 2022. godine, navodi se u saopštenju CIK-a.

Vijeće naroda Republike Srpske sastoji se od 28 delegata, osam iz reda srpskog, osam iz reda bošnjačkog, osam iz reda hrvatskog naroda i četiri iz reda Ostalih.

U Vijeće naroda Republike Srpske iz reda srpskog naroda izabrani su: Ognjen Žmirić, Vojislav Gligić, Marija Topić Nikolić, Dragutin Škrebić, Nikola Kovačević, Marinko Dragišić, Ljubiša Krunić i Živko Marjanac.

U Vijeće naroda Republike Srpske iz reda bošnjačkog naroda izabrani su: Armin Hamzić, Adil Osmanović, Alija Tabaković, DŽevad Mahmutović, Igor Bošnjak, Srebrenka Golić, Aida Prešić, Amir Hurtić.

U Vijeće naroda Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda izabrani su: Јosip Јerković, Nada Tešanović, Mirko Pandža, Dragica Kovač, Marko Јorgić, Mijo Perkunić, Mirjana Matanović Bundalo, Delfa Biberović-Schurr.

U Vijeće naroda Republike Srpske iz reda Ostalih izabrani su: Јovana Čarkić, Danijel Puhalić, Slaviša Mrkaja i Franc Sošnja.