Na Savi

Hrvatska gradi prelaz kod Gradiške

  • Izvor: nezavisne.com
  • 29.08.2022.08:21

Hrvatska je počela graditi granični prelaz na svojoj strani prilaza novom mostu na Savi kod Gradiške i negira da se odugovlači s izgradnjom tog objekta, bez kojeg je nemoguće otvoriti novi most preko njega i povezati Banjaluku s auto-putem Zagreb – Beograd.

Prema pisanju Nezavisnih novina, potvrđeno je da je izgradnja prelaza počela i da će prelaz biti završen do početka 2024. godine.

Time je najavljen završetak saobraćajnice od mosta do spoja ka auto-putu, koju trenutno gradi laktaško preduzeće "Integral inženjering".

“Prethodno su riješeni i svi imovinsko-pravni odnosi za nekretnine na kojima se izvodi zahvat u prostoru. Ministarstvo građevinarstva i prostornog uređenja izdalo je i lokacijsku dozvolu za građenje objekata visokogradnje za rad graničnih službi, koji će biti smješteni na predmetnom platou koji se upravo gradi”, rečeno je Nezavisnim novinama u Ministarstvu finansija Hrvatske, koje je odgovorno za izgradnju novog graničnog prelaza.

Nezavisne nezvanično saznaju u čemu bi mogao nastati problem ako ne dođe do kategorizacije graničnog prelaza Gradiška.

"Problem je u tome što hrvatska strana ne može raspisati tender za nabavku opreme na prelazu ako ne zna koju kategorizaciju će prelaz imati. Zato je potrebno da radna grupa u kojoj su obje strane postigne dogovor koju će kategorizaciju imati već izgrađeni granični prelaz na bh. strani. Na osnovu te kategorizacije, Hrvatska će moći raspisati tender i prelaz prilagoditi potrebnoj kategorizaciji", objašnjeno je.