BiH na balkanskom raskršću

Vejović: Bezbjednost u RS i BiH treba da bude na višem nivou

  • 07.07.2018. 18:21

Profesor Fakulteta bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjaluci Duško Vejnović smatra da bezbjednost u Republici Srpskoj i BiH treba da bude na višem nivou, kako je definisano Dejtonskim mirovnim sporazumom.

Vejnović, koji učestvuje u radu naučno-stručne konferenciju "Bezbjednost u BiH - da li su građani bezbjedni?" u Banjaluci, rekao je da dosadašnja istraživanja, kao i istraživanja rađena za potrebe ovog skupa, ukazuju na sve više izazova, rizika i prijetnji po građane, a samim tim i po nefunkcionalnost institucija u BiH. 

On je ocijenio da se BiH nalazi na balkanskom raskršću kroz koju se prelamaju i interesi migrantske krize, te istakao kako u interesu bezbjednosti treba ojačati ulogu naučnih institucija, naučno-istraživačkih organizacija, nevladinih organizacija, te potrebu za javnosti rada. 

Vejnović je upozorio da su političke elite u BiH do izbora preopterećene takozvanom "krvoločnom borbom za vlast", te da na momente eventualno mogu izgubiti osjećaj za zakonitost, moralnost, odgovornost, odnos prema nezaposlenima, siromašnima i građanima koji su na bilo koji način socijalno isključeni iz društvenih tokova. 

Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Selmo Cikotić smatra da građani u BiH nisu nešto posebno ni bezbjedni niti ugroženiji od ostalih građana u regionu, jer je u modernim uslovima bezbjednost nedjeljiv prostor. 

"Mnoge bezbjednosne prijetnje ne poznaju niti poštuju državne granice. Iz tih razloga smatram da ovaj talas migracija govori o tome koliko su politički, ekonomski, demografski, ekološki i geografski aspekti međusobno povezani i koliko jedni na druge utiču da sistemi bezbjednosti moderne države pojedinačno uopšte ne predstavljaju ni rješenje ni odgovor na moderne bezbjednosne prijetnje", zaključio je Cikotić. 

Predsjednik Skupštine Udruženja "Centar za lobiranje" Danijela Đerić rekla je da ovaj skup treba da sa naučnog i stručnog aspekta ukaže na ključne probleme i pitanja koji su rezultat trenutnog stanja i situacije u sektoru bezbjednosti sa posebnim akcentom na migracije, terorizam i organizovani kriminal. 

Udruženje "Centar za lobiranje" u junu ove godine na području gradova Banjaluka, Sarajevo i Mostar relizovalo je istraživanje javnog mnjenja o pitanju bezbjednosti direktnim kontaktom sa ispitanikom na reprezentativnom uzorku od 600 građana BiH. 

Na pitanje da li se osjećaju bezbjedno u svom gradu i da li vjeruju u rad policije, većina ispitanika je odgovorila da se, uglavnom, osjeća bezbjedno i da, uglavnom, vjeruju u rad policije.

Тагови: